29 October 2015

Laporan Tahunan LPSK Tahun 2014

Ditulis Oleh : Publisher

Read More

29 October 2015

Laporan Tahunan LPSK Tahun 2013

Ditulis Oleh : Publisher

Read More

29 October 2015

Laporan Tahunan LPSK Tahun 2012

Ditulis Oleh : Publisher

Read More

Opini : "Perbudakan Modern Sektor Perikanan " Oleh Edwin Partogi Pasaribu

Ditulis Oleh : irfan maulana

Read More

Opini : "Justice Collaborator" oleh Edwin Partogi Pasaribu

Ditulis Oleh : irfan maulana

Read More